Update 5 Coronavirus

29 april 20

Wij blijven bereikbaar voor u

Wij kunnen de reguliere behandelingen op de praktijk nog niet hervatten.
Onduidelijk is per wanneer dit wel weer kan.

Het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) heeft vorige week een stappenplan voorgelegd aan RIVM en VWS hoe veilig en verantwoord op te schalen van de uitgestelde noodzakelijke fysiotherapeutische zorg in de praktijk.

Na een eerste positieve reactie heeft het RIVM meer tijd nodig om het stappenplan te beoordelen. Dus zit er niets anders op dan geduld te hebben en af te wachten.
Deze tijd gebruiken wij om onze praktijkruimte ‘1,5 meter proof’ in te richten. Zodat wij er klaar voor zijn als de fysiotherapeut zijn patiënt weer face-to-face mag gaan behandelen in de praktijk.

Tot 19 mei geldt dus nog steeds dat we op afstand behandelen, bijvoorbeeld telefonisch of met videobellen. De medisch noodzakelijke zorg vindt alleen in overleg met de behandelend fysiotherapeut plaats en volgens de dan geldende richtlijnen van RIVM betreffende COVID-19.

De gezondheid van onze patiënten en onze medewerkers staat voorop.

Mocht voor 19 mei de huidige RIVM richtlijn aangepast worden waardoor behandelen op praktijk weer (voor een deel) mogelijk wordt nemen we contact met u op.

Uiteraard zijn we nog steeds telefonisch bereikbaar voor advies en acute klachten.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Zorg goed voor uzelf en uw dierbaren.


Team Fysiotherapie Sylvia Crum