Update 7 Coronavirus

2 mei 20

Noodzakelijke Zorg

Beste patiënt,

Stapsgewijs schalen we de noodzakelijke zorg die niet meer uitgesteld kan worden tot na 19 mei zo veilig en verantwoord mogelijk op.

Ons belangrijkste uitgangspunt is dit zo veilig mogelijk te doen, voor zowel medewerker als patiënt, met gepaste voorzorgsmaatregelen om besmettingsrisico’s te beperken.

Kan uw behandeling niet wachten tot na 19 mei of heeft u acute klachten neem dan contact met de praktijk voor overleg.

Team Fysiotherapie Sylvia Crum