Privacy beleid

Privacy Policy

Maatschap Fysiotherapie Sylvia Crum
Provincialeweg 16 4033 BR Lienden
Telefoon 0344-604693

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). In deze Privacy Policy kunt u lezen wat Fysiotherapie Sylvia Crum doet om aan de genoemde wet- & en regelgeving te voldoen.

Met uw persoonsgegevens gaan wij vertrouwelijk en zorgvuldig om
Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren houden wij een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens op basis van de geldende regelgeving. Uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen in een online elektronisch patiënten dossier (EPD). Verwerking van uw (persoons) gegevens gebeurt alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u
De ‘gewone’ persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, email, polisnummer zorgverzekering en de ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige’ genoemde persoonsgegevens BSN en medische gegevens. U heeft het recht om de door uw behandelend fysiotherapeut vastgelegde (persoons) gegevens in te zien en te verzoeken deze te wijzigen en/of verwijderen indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere zorgaanbieder.

Wie kunnen uw persoonsgegevens (in) zien
Behalve uw behandelend fysiotherapeut zijn er een beperkt aantal personen hebben toegang tot uw (persoons) gegevens. Dit zijn de andere fysiotherapeuten, eventuele waarnemer en de administratieve kracht in onze praktijk. Gegevens van patiënten worden niet zonder schriftelijke toestemming van betreffende patiënt aan derden verstrekt, ook niet aan directe familie en/of partner.

Delen van uw gegevens
Wij willen optimale zorg leveren en meewerken aan constante verbetering van fysiotherapeutische zorg. Gegevens van patiënten verstrekken wij echter niet zonder toestemming van betreffende patiënt aan derden. Daarom vragen wij tijdens de intake of u hiervoor schriftelijk toestemming geeft. U kunt uw verleende toestemming altijd weer intrekken.

Beveiliging van uw gegevens
Om uw gegevens goed te beveiligen treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen zodat uw gegevens beschermd zijn tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijzigingen. De door ons gebruikte software / applicaties zijn ISO 27001 of NEN7510 gecertificeerd en doordat wij volledig ‘in de cloud’ werken altijd de laatste versie.

Bewaartermijn gegevens
Op grond van de WGBO zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden en deze vanaf de laatste behandeling minimaal 15 jaar bewaren. Uw persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk en daarna verwijderd.

Indien u van mening bent dat Fysiotherapie Sylvia Crum niet op de juiste manier met uw (persoons) gegevens omgaat neem dan contact op met één van de praktijkhouders Sylvia Crum of Nanja te Velde, via email [email protected] of telefonisch 0344-604693.